Zabavnik

„Nemoj ležati i pipkati telefon, izađi, potrudi se…“