Zabavnik

Srbi van Srbije – Koliko nas ima?

Jednostavan odgovor – mnogo!

Ako nas zanimaju malo precizniji podaci, situacija je složenija. Pođimo od primenjenog kriterijuma – da li govorimo o ljudima sa državljanstvom Republike Srbije, ili i o onima koji su samo srpskog porekla, govore srpskim jezikom ili se jednostavno tako osećaju?

Ako govorimo o kriterijumu porekla – cifra se kreće i do 12 miliona. Tu spadaju i oni koji su treća ili četvrta generacija emigranata, nemaju naše državljanstvo, mnogi ne znaju ni jezik, ali održavaju neku vezu sa domovinom ili su aktivni u nekom nacionalnom udruženju dijaspore. Po toj računici, najveći „srpski“ grad je Čikago u američkoj državi Ilinois, u kome po nekim procenama živi čak 400 000 ljudi srpskog porekla. Poređenja radi, drugi najveći grad u Srbiji, Novi Sad, ima oko 340 000 stanovnika. Drugi grad u kome živi veliki broj naših sunarodnika je Beč – zavisno od procene, brojke se kreću između 180 i 250 000, a ovaj austrijski grad specifičan je po tome što je „omiljena“ destinacija za emigraciju Srba još od 18. veka.

Srpska dijaspora brojna je i u kanadskom gradu Torontu, gde po nekim procenama živi oko 80 000 Srba. Iako je najveći broj ljudi emigrirao u Kanadu tokom krize i ratova devedesetih, prvi srpski doseljenici zaputili su se u Kanadu još početkom 20. veka.

Velika zajednica naših ljudi nalazi se i u Australiji gde se procene kreću oko 200 000 ljudi.

Kad se radi o zvaničnim popisima koji se odnose na državljane Republike Srbije, podaci pokazuju da je u Nemačkoj oko 220 000, Austriji 186 000 a Švajcarskoj 78 000. Oko 40 000 za život je izabralo Italiju, a u Francuskoj se nalazi oko 20 000 registrovanih državljana Srbije. Najmanje „zvanične“ srpske zajednice u Evropi su u Estoniji (14), Letoniji (5) i Litvaniji u kojoj žive samo dva naša sunarodnika.

Zanimljiv je i podatak da Srba ima u čak 159 zemalja sveta, što znači da su malobrojne države u kojima nećete naići na bar jednog „zemljaka“.

Pročitaj još