Zabavnik

Ceo svet je očaran kako izgleda školovanje u Finskoj: deca više neće učiti tradicionalne predmete

Deca u Finskoj više ne uče matematiku, istoriju i geografiju na klasičan način! Ovaj sistem obrazovanja žele mnogi roditelji i deca…

Kada bismo se ugledali na Fince, čiji je obrazovni sistem godinama jedan od najboljih na svetu, ostali bismo bez klasičnih predmeta. I više bismo se bavili timskim radom, u kojem nastavnik ne drži „govore“, nego razgovara sa učenicima.

Naime, Finci su uneli pravu revoluciju, odlučivši da deca u školama više neće učiti gradivo podeljeno na istoriju, biologiju, matematiku, hemiju, već će različite pojmove i pojave iz tih nauka proučavati na interdisciplinaran način. Tako će njihovi đaci sada proučavati, recimo, Drugi svetski rat iz perspektive više predmeta, kao što su matematikageografija i istorija.

U okviru novog modula „Rad u kafiću“, učenici će usvajati znanja iz ekonomije, engleskog jezika i veština komunikacije. Akcenat će u svemu biti na timskom radu, a svo gradivo će se učiti kroz diskusije, umesto tako što nastavnik priča, a deca slušaju i ćute, pa na kraju jedva postave pitanje o nečemu što ih zanima. Ili ih ne zanima.

Državni plan da se ukinu tradicionalni predmeti iz nastavnog programa najradikalniji je potez na koji su se Finci odlučili. Novi sistem će za početak biti predstavljen samo starijim učenicima. Oni će biti privilegovani da izaberu teme koje žele da proučavaju tokom školovanja i koje smatraju važnim za svoju buduću karijeru.

Vodiće se računa o individualnim sklonostima i sposobnostima, pa deca više neće morati da se bave stvarima koje ih ne zanimaju i koje im loše idu. Takođe će se podići i stepen stručnosti i nivo samopouzdanja, na čemu Finci insistiraju.

– Potrebe učenika se konstantno menjaju – kaže Marjo Kilonen, šef sektora za obrazovanje u Finskoj. – Stari obrazovni sistem je bio od koristi učenicima početkom prošlog veka, ali veštine koje oni moraju da razviju kako bi ostvarili uspeh u 21. veku nemoguće je savladati ukoliko se i dalje držimo arhaičnih metoda.

Pročitaj još