Zabavnik

Darinka je 1983. godine prodala „fiću“ poznaniku, a 15 godina kasnije zbog toga kreće PAKAO koji traje i danas