Zabavnik

Ovo je način da provalite svaku šifru za Wi-Fi

Neprekidno grebanje i korišćenje tuđeg interneta nije u redu, ali ponekad je potrebno da na brzinu besplatno pristupite mreži i potražite neku informaciju

Neprekidno grebanje i korišćenje tuđeginterneta nije u redu, ali ponekad je potrebno da na brzinu besplatno pristupite mreži i potražite neku informaciju.

Zbog toga je dobro znati da postoji jednostavan način da provalite bilo koju šifru za zaključan Wi-Fi, a to je moguće pomoću aplikacije Instabridge.

Reč je o popularnoj aplikaciji koju imaju mnogi korisnici bežičnog interneta i pomoću koje možete da nađeteveliki broj pristupnih tačaka mreži i to na svakom mestu.

Pomoću ove aplikacije možete da pretražite pristupne tačke u vašoj okolini, a kada nađete one čiji je signal najjači, u nekoliko koraka jednostavno možete da dođete i do šifre i pristupa bežičnoj mreži.

Pročitaj još