Zabavnik
thumb image
Zabavnik
Jednostavan odgovor – mnogo! Ako nas zanimaju malo precizniji podaci, situacija je složenija. Pođimo od primenjenog kriterijuma – da li govorimo o ljudima sa državljanstvom Republike Srbije, ili i o